Op zoek naar Vrijwilligers voor Living Life Oppurtunities.

Heb je iets met Afrika ?

Er verandert veel in de wereld in het algemeen en ook in Zuidelijk Afrika is dit merkbaar.

Op sommige plekken is er sprake van economische ontwikkeling, bv in Zambia, met nieuwe kansen maar tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen, onzekerheid, meer armoede en problemen met zich mee voor kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen met een beperking. Er lijkt meer welvaart, maar de nieuwe rijken willen niet delen met behoeftige mensen, waardoor, zowel in het Westen  alsook in Afrika de kloof tussen rijk en arm (inclusief mensen met een beperking) steeds maar groter wordt.

De Stichting

Living Life Opportunities is een Stichting in Nederland, zonder winstoogmerk, opgezet om projecten, bedoeld om participatie en integratie van mensen met een beperking/handicap te faciliteren te ondersteunen in Zambia, Zimbabwe en Malawi. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van Occupation Just Communities, een tolerante, maatschappelijk bewuste en inclusieve samenleving, door het wegnemen van barrieres, en mogelijkheden scheppen voor mensen met een beperking/handicap. Projecten kunnen op vraag van lokale organisaties begeleid worden middels specifieke activiteiten, uitgevoerd door Julie Schurgers, in samenspraak met mensen met een beperking.

Living Life Opportunities werkt samen met diverse lokale en internationale organisaties om het doel van de stichting, het verwezenlijken van inclusie voor mensne met een beperking/handicap, te verwezenlijken. Hierbij is het concept “Nothing for us without us” een leidend prinicpe.

Julie Schurgers is afgestudeerd ergotherapeut, gezondheidswetenschapper en docent. Zij is maatschappelijk bewogen en ondernemend. Geïnspireerd door haar jaren lange ervaring als ontwikkelingswerker, heeft zij in 2014 deze stichting geïnitieerd. Zij heeft veel ervaring op het gebied van Disability & Revalidatie, sociale vraagstukken, community ondersteuning, Health Promotion, Innovatief Onderwijs, en in onderwijs & trainingen in Afrika.

In Zimbabwe, Zambia en Malawi zijn ze bezig met inclusie projecten. Een voorbeeld.

Sani Sunshine

Het project Sani Sunshine in Lusaka (Zambia) houdt zich bezig met zorg, ondersteuning en training van adolescenten (leeftijd tussen 14-25 jaar) met primair verstandelijke beperkingen, met als doel ze als volwassenen beter in staat te stellen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden waarbij passend werk een belangrijk onderdeel is.

De Zambiaanse overheid biedt onvoldoende ondersteuning voor deze mensen met het gevolg dat veel mensen met verstandelijke beperkingen (bv. het syndroom van Down) binnenshuis verborgen blijven, vaak niet naar school gaan en niet tot zelfontplooiing komen in de breedste zin van het woord.

Deze mensen kunnen en mogen vaak niet deelnemen aan onderwijs, er zijn weinig passende services binnen het gezondheidssysteem in Zambia voor deze doelgroep en zij kunnen maar zelden deelnemen aan de maatschappij, zoals bijvoorbeeld een baan.

Het Sani Sunshine project is opgezet door Michelle Chimuka, zelf ervaringsdeskundige/mantelzorger voor haar broer met  het syndroom van Down, die persoonlijk ervaren heeft hoe moeilijk het is voor deze groep in Zambia.

Een oproep aan geïnteresseerden.

De Stichting is op zoek naar mensen die de stichting willen helpen. Het dringends is de vraag naar nieuwe bestuursleden. Ook donaties om de projecten te kunnen uitvoeren. Of gewoon vrijwilligerswerk voor de Stichting.

Voel je je geroepen ? Hier volgen de contact gegevens.

webadres : http://livinglifeopportunities.org/

E-mail: info@livinglifeopportunities.org

Telefoon: +31 65 899 44 70