Schnitselparadies

Een streven van Stichting Samen Onbeperkt is het bereikbaar maken van winkels en horecagelegenheden voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. We zijn daarom altijd enorm ingenomen wanneer een winkel of horeca-eigenaar zijn pand aanpast, zodat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken.

 

De eigenaar van Schnitselparadies op Kesselskade 58 in Maastricht heeft onlangs zijn restaurant volledig aangepast. Er is gezorgd voor een ruime ingang, met een hellingbaan waarmee het restaurant goed te bereiken is. De doorgang is toegankelijk gemaakt en er is een ruim invalidentoilet beschikbaar.

 

De geweldige aanpak van het Schnitselparadies heeft ervoor gezorgd dat Stichting Samen Onbeperkt het restaurant op zaterdag 22 september, met veel waardering, heeft voorzien van een toegankelijkheidssticker.

 

Wij hopen dat andere horecaondernemers en winkeliers dit voorbeeld zulle volgen en hun pand snel toegankelijk zullen maken.