Uw verhaal doet ertoe!

Samen onbeperkt: Uw verhaal doet ertoe!

Wanneer je ervaring hebt met zorg en ziekte, weet je het als geen ander. Ziekte is niet alleen een diagnose of een behandeling, ziekte heeft impact. Mensgerichte zorg, oftewel zorg waarbij ook wordt gekeken naar wat ziekte doet met een mens, is de droom van Stichting Mens Achter de Patiënt. Een stichting opgezet door twee studenten die zich realiseerden dat als mensgerichte zorg de droom is, we moeten beginnen bij het begin. Het onderwijs. Zo ontstond het ‘Mens Achter de Patiënt’ onderwijsprogramma. Een onderwijsprogramma met als doel toekomstige zorgprofessionals meer inzicht geven in de impact van ziekte en het vergroten van hun bewustzijn. Ze laten voelen met het hart van een ander! Het onderwijsprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten met een diverse groep mensen. Ervaringsdeskundigen, oftewel mensen die hun ervaringen met zorg en ziekte willen delen, worden gekoppeld aan verschillende zorgprofessionals in opleiding. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toekomstige artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en beleidsmakers. Zo komen allerlei belevingswerelden bij elkaar in één ruimte. Dit leidt vaak tot bijzondere gesprekken en discussies. Vooral in de eerste bijeenkomst, waar de huidige zorg centraal staat en vragen zoals ‘Hoe gaat het nu met de zorg?’ en ‘Welke vaardigheden heeft de ideale zorgverlener?’ worden besproken. Aan het einde van deze eerste kennismaking wordt de groep opgedeeld in viertallen. Drie studenten en één ervaringsdeskundige gaan in de tweede bijeenkomst op pad en in gesprek. Het verhaal van de ervaringsdeskundige staat centraal, zijn of haar ervaringen worden gedeeld met de studenten. Het onderwijsprogramma wordt afgesloten met de derde bijeenkomst, waar de groep in zijn geheel weer bij elkaar komt. Vooral de studenten zijn nu aan het woord. Zij reflecteren op het gesprek met de ervaringsdeskundige. Vragen als ‘Wat hebben de studenten van de ervaringsdeskundige geleerd?’ en ‘Wat nemen studenten mee in hun carrière als toekomstig zorgprofessional?’ worden beantwoord. De mens achter de patiënt wordt gezien! Dit jaar doorlopen ongeveer 800 zorgstudenten uit heel Limburg het onderwijsprogramma. Dit doen ze natuurlijk samen met de ervaringsdeskundigen. Al bijna 150 zorgvragers zijn betrokken bij de stichting en hebben op een veilige plek hun verhaal kunnen delen. Zo dragen zij bij aan de zorg van de toekomst.

Een bijdrage, die volgens Stichting Mens Achter de Patiënt, onmisbaar is! Aanmelden als ervaringsdeskundige of meer informatie? Kijk op: www.mensachterdepatient.nl