STEUN ONS

STEUN ONS MET EEN DONATIE

Stichting Samen Onbeperkt wil dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Dit stimuleert Stichting Samen Onbeperkt door o.a. activiteiten te organiseren waar mensen met een beperking of chronische ziekte aan kunnen deelnemen. De stichting zorgt voor creatieve activiteiten, wandeltochten en netwerkmomenten waarbij iedereen welkom is om zich te verrijken met nieuwe kennis, contacten en vooral ook plezier. Ook zorgt de stichting voor excursies, sport & spel activiteiten en een toegankelijke omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Al deze activiteiten zijn erop gericht om mensen te helpen zich te ontplooien en hun eigen kracht te ontdekken.

 

Het is echter niet mogelijk om al deze activiteiten te organiseren zonder financiële middelen. Stichting Samen Onbeperkt waardeert daarom elke ondersteuning die geschonken wordt. Wilt u de stichting ook ondersteunen door het geven van een éénmalige of periodieke donatie? Iedere gift, klein of groot, is van harte welkom. Een donatie kan in sommige situaties als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit wordt door de Belastingdienst berekend op basis van de hoogte van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Een donatie aan Samen Onbeperkt kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL36 INGB 0006937782 t.n.v.: Stichting Samen Onbeperkt, onder vermelding van ‘donatie’.