Steun ons

STEUN ONS MET EEN DONATIE

U kunt de Stichting Samen Onbeperkt ondersteunen door het geven van een éénmalige of periodieke donatie. Iedere gift, klein of groot, is van harte welkom. Een donatie kan in sommige situaties als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit wordt door de Belastingdienst berekend op basis van de hoogte van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Een donatie aan Samen Onbeperkt kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL36 INGB 0006937782 t.n.v.: Stichting Samen Onbeperkt, onder vermelding van ‘donatie’.