ACTIVITEITEN VOOR VISUEEL BEPERKTE MENSEN

 

 

ACTIVITEITEN VOOR VISUEEL BEPERKTE MENSEN VAN STICHTING SAMEN ONBEPERKT.

 

 

Graag willen wij u als lezer van deze website, laten kennismaken met de lotgenoten groepen van visueel beperkte mensen, die onder de vlag van Samen Onbeperkt, allerlei activiteiten organiseren.

 

De eerste groep lotgenoten bestaat al meer dan tien jaren. Om goed te kunnen functioneren bestaat zo’n groep uit maximaal 10 mensen. Dat leidde er, na een aantal jaren toe, dat er behoefte was, aan het oprichten van de tweede groep en inmiddels zijn we bezig met het opstarten van een derde groep, mede door het succes van het functioneren van de bestaande groepen.

 

Waaruit bestaan zoal onze activiteiten? 

Allereerst komen we een maal per maand met de groep samen en hier komen allerlei zaken aan de orde, zoals hulpmiddelen, openbaar vervoer, toegankelijkheid, vakantie en ga zomaar door. Ook kan het zijn, dat iemand zijn hart wil luchten in verband met problemen die hij of zij ondervindt ten aanzien van zijn visuele beperking. Kortom, de gesprekstof is divers en naast af en toe een traan, is er vooral plaats voor een lach.

 

Naast deze maandelijkse bijeenkomsten, worden ook activiteiten buitenhuis georganiseerd. Denk daarbij aan excursies naar onder andere Aken, Luik, Roermond, vaak onder begeleiding van een vaste, vrijwillige gids. Naast de grote kennis van deze gids of het nu gaat over natuur, geschiedenis, theologie enz. Is hij uitermate bekwaam, datgene hij ziet te visualiseren, wat natuurlijk heel belangrijk is voor onze groepen. Naast de excursies, worden ook wandelingen georganiseerd, vinden er gezellige etentjes plaats. Al deze activiteiten worden door de deelnemers zelf voorgesteld en worden bij meerderheid van stemmen ook als zodanig uitgevoerd.

 

De twee bestaande groepen heten respectievelijk, Jong Belegen en Blikopener. Zoals al eerder gezegd, is de derde groep in oprichting en nog zonder naam. De maandelijkse bijeenkomsten worden door de mensen van die groep bezocht, maar de andere activiteiten worden af en toe voor alle groepen samen georganiseerd.

Daarnaast vinden we het belangrijk om partners of begeleiders te betrekken bij sommige activiteiten omdat ook zij deel uit maken van de leefomgeving van de leden met een visuele beperking en zodoende een essentiële rol spelen.

 

Gelukkig horen we heel vaak positieve reacties binnen de groepen en dat leidt uiteindelijk tot een hechte band onderling. En dat is weer een mooi compromis voor de beperking, waarmee onze groep door het leven gaat.

 

Heeft u een visuele beperking en denkt u, dat wij als groep wat kunnen betekenen, kunt u vrijblijvend, contact opnemen met de oprichters van grpep drie,

 

Ria Haesen,   riahaesen8@gmail.com  T. 06 4444 4594

 

Paul Hellebrekers,  p.hellebrekers@icloud.com  T. 06 8354 1970