ANBI STICHTING KOMPAS

ANBI Stichting Kompas

De Belastingdienst heeft Stichting Kompas Nederland per 1 januari 2008 aangemerkt als organisatie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Naam Stichting Stichting Kompas Nederland, actief voor mensen met een handicap of chronische ziekte. RSIN/Fiscaalnummer Anbi 806195368 Contactgegevens Postadres: Misericordestraat 33, 6211 XH Maastricht Bezoekadres: Leeuwenborg Opleidingen Gebouw West, Ruimte AW0340 Sibemaweg 20 6224 DC Maastricht Telefoon: 043-3219149 E-mail: kompasnederland@gmail.com Website: www.kompasnederland.nl IBAN: NL03RABO0131382039 Bestuurssamenstelling
Peter Vrehen Voorzitter
Miranda Wiegers Secretaris
Mieke Boesten Penningmeester
Mia Dircke Algemeen bestuurslid
Ralph van Ochten Algemeen bestuurslid
Jos Vandewall Algemeen bestuurslid
Wiel Buijs Adviseur
Marlou Driessen Adviseur
Het Beleidsplan Stichting Kompas Nederland heeft geen beleidsplan Het beloningsbeleid Stichting Kompas Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Er worden dan ook geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst, reiskosten en andere gemaakte kosten vergoed. Voor enkele projecten van Stichting Kompas Nederland worden voor de uitvoering bedrijven of ZZP-ers ingeschakeld. De Doelstelling Stichting Kompas Nederland is in 2003 opgericht en heeft als doel het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van projecten voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast is het verstrekken van goede informatie en het helpen van individuele mensen ook een belangrijke doelstelling. Immers, er wordt steeds meer gevraagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zelfredzaamheid en eigen kracht worden steeds vaker genoemd. Stichting Kompas Nederland wilt mensen hierbij helpen. Sinds 28 augustus 2012 is Stichting Kompas Nederland officieel Leerbedrijf voor Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht. Daarnaast hebben diverse stagiaires van de Hogeschool Zuyd, Opleidingen Ergotherapie en Social Work een stageplek binnen Stichting Kompas Nederland. Stichting Kompas Nederland heeft de volgende activiteiten: computerondersteuning thuis, eetmiddagen, wandelen, rolstoeldansen, bewegingsoefeningen, toneel, samen koken, excursies, hulpmiddeleninformatiemarkt, etc. Daarnaast voert Stichting Kompas Nederland de volgende projecten uit: Maatschappelijke Participatie door ICT, OuderenOnline, Tuin op Hoogte en Kunst van het Kijken. Activiteiten en projecten 2014
 • 10 eetmiddagen “Kompas Culinair”
 • Wandeling Maastricht Sport en Paaswandeling
 • Nightscapes Aken
 • Bewegingsoefeningen
 • Bewegen op Muziek
 • Kunst van het Kijken
 • Kookgroep
 • Doe mee met ICT
 • Project Theatergroep “Gewoon Doen: Enzo Verder”
 • Project Tuin op Hoogte
 • Project Ouderen Online
 • Project PartICT
 • Project Informatiemarkt Blinden en Slechtzienden
 • Project Vrijwilligersbijeenkomst
 • Café Chantant – Project Koor