Wij zijn er voor u!

Wie zijn wij

SAMEN ONBEPERKT

Stichting Samen Onbeperkt staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Maastricht en de regio. De stichting wil dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. Wij maken ons sterk voor gelijke rechten en gelijke kansen.

Onze missie

Stichting Samen Onbeperkt zet zich in voor het behoud, de bevordering en verbetering van de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en chronische ziekte en hun belangenbehartiging. In haar missie wil de stichting kwetsbare mensen een stapje hoger brengen op de maatschappelijke ladder, zodat zij volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.

zelfredzaamheid en onafhankelijk kunnen leven. Het ontdekken en benutten van eigen kracht is een voorwaarde om dit streven tot een succes te maken. Maar zonder hulp en ondersteuning lopen mensen met een beperking vast in een vicieuze cirkel van zorg en wet- en regelgeving. Geheel op eigen kracht is hier moeilijk uit te komen. Stichting Samen Onbeperkt maakt deze ondersteuning, hulp en samenwerking mogelijk.

Stichting Samen Onbeperkt

hulp & ondersteuning

Wij bieden hulp

Stichting Samen Onbeperkt wil dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. De stichting zet zich in voor de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zonder hulp of ondersteuning is het vaak moeilijk om de eigen kracht en talenten te ontdekken. De stichting helpt en ondersteund in deze zoektocht en ontwikkeling. De stichting staat op haar locaties klaar voor iedereen die behoefte heeft aan hulp of informatie. De locaties zijn gevestigd op de ‘Zwanenstraat 4’ en ‘Brusselsestraat 148’ in Maastricht.

Laatste nieuws

Bezuinigingen gemeente Maastricht

Bezuinigingen gemeente Maastricht Zoals je wellicht weet is de gemeente Maastricht voornemens om flink te bezuinigen in het Sociaal Domein.Het treft mensen met een beperking en/of mensen met een chronische ziekte. Zo wordt er onder andere gesnoeid in het Mantelzorgcompliment, huishoudelijke hulp, scootmobielen, dagbesteding en vervoer. Het gevolg is een armoedeval en een dreiging van