Persoonsgebonden budget

Wat is een persoonsgebonden budget? 

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun zorg kunnen inkopen.U kunt dan zelf uw hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Meer informatie vindt u hieronder.

Welk PGB krijg ik?

Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Dat kan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Afhankelijk daarvan doet de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekering de indicatie. Zij onderzoeken welke en hoeveel zorg u precies nodig hebt.

 

Betaling van de zorgverlener

De betaling van de zorgverlener is afhankelijk van welke zorg u krijgt. Bij de Wmo en Wlz verloopt dit via de Sociale Verzekeringsbank. Bij de Zvw gaat dit via uw zorgverzekering. Zij betalen u uit en u betaalt vervolgens de zorgverlener.

 

Belangenorganisatie

Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een Persoonsgebonden budget.

 

Meldpunt

Heeft u verder nog vragen, loopt u tegen problemen aan of wilt u met iemand praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met het Meldpunt. Bij het Meldpunt zijn ervaringsdeskundigen aanwezig van Stichting Samen Onbeperkt. Wij zorgen voor de juiste cliëntondersteuning. Dat doen we volledig onafhankelijk van de gemeente en we zijn niet verbonden met (zorg)aanbieders. We handelen uitsluitend in uw belang.