Privacyverklaring 

Stichting Samen Onbeperkt – Januari 2022

Dit is de privacy verklaring van de Stichting Samen Onbeperkt. Hierin vind je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Stichting Samen Onbeperkt is een vrijwilligersorganisatie en behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Wij organiseren tal van activiteiten, checken gebouwen op toegankelijkheid en hebben een onafhankelijk Meldpunt waar mensen terecht kunnen met hulpvragen over gezondheid, zorg en welzijn. Wij organiseren achterbanraadplegingen en communiceren hierover met de gemeente Maastricht. Soms voeren wij actie en benaderen wij de pers om zaken aan de kaak te stellen.


Onze activiteiten vinden in hoofdzaak plaats aan de Zwanenstraat 4 te Maastricht. Soms wordt voor speciale activiteiten een nader te bepalen locatie gebuikt.


Er zijn situaties waarin jouw persoonsgegevens door Samen Onbeperkt genoteerd of verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat met jouw gegevens gedaan word. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Samen Onbeperkt, neem dan gerust contact op met onze coördinator Wiel Buijs, telefoonnummer: 06-27494639 en/of stuur een mail of brief naar ons secretariaatsadres : Zwanenstraat 4, 6211 BN te Maastricht. Email: samenonbeperkt@gmail.nl


Het bestuur van de Stichting Samen Onbeperkt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou hebben en hoe we jouw privacy waarborgen.


Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van vrijwilligers, bezoekers/cliënten van ons onafhankelijke Meldpunt Zorg en onze relaties. Wij baseren ons bij de verwerking van persoonsgegevens op een gerechtvaardigd en noodzakelijk belang voor de uitvoering van onze activiteiten. Indien je hier toestemming voor hebt gegeven sta je in onze database om jou te informeren over onze activiteiten, actuele wet- en regelgeving en het toesturen van ons infomagazine ‘Inzicht’. Je kunt je hier te allen tijde uit laten verwijderen. Dit kan schriftelijk (email) of telefonisch.


Voor bezoekers/cliënten van het onafhankelijke Meldpunt is het soms noodzakelijk om een dossier op te bouwen. Hierin staan uitsluitend relevante minimale persoonsgegevens ten behoeve van de cliënt voor de afhandeling van de hulpvraag. Dit altijd na en met nadrukkelijke toestemming van de cliënt. Persoonsgegevens lever je altijd zelf aan!


Als je onze doelstelling een warm hart toedraagt en hier uiting aan geeft door een donatie dan verwerken wij jouw persoonsgegevens in een donateursbestand. Wij houden zo bij wie wat en op welk moment gegeven heeft. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.


Ook verwen wij geen donateurs via derden. Voor meer informatie zie onze Gedragscode Fondsenwerving.


Samen Onbeperkt behartigt collectief de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Om argumenten aan te kunnen dragen voor verbeteringen is statistisch onderzoek en casuïstiek noodzakelijk. Dit gebeurt altijd anoniem. Soms wordt een specifieke casus als voorbeeld uitvergroot. Ook dit gebeurt altijd anoniem en in overleg met betrokkenen. Onderzoeksgegevens kunnen gebruikt worden voor publicaties in de pers.


Het privacybeleid van Samen Onbeperkt:

 • Samen Onbeperkt gaat zorgvuldig om en respecteert alle persoonsgegevens.
 • Samen Onbeperkt heeft niet het doel en/of het belang om persoonsgegevens te verzamelen voor commerciële doelen.
 • Samen Onbeperkt deelt nooit persoonsgegevens met derden. Uitsluitend indien dit noodzakelijk is en nadat hier nadrukkelijke toestemming voor gegeven is.
 • Bezoekers van de website www.samenonbeperkt.nl zijn anoniem. Er worden geen persoonsgegevens (formulieren, inschrijvingen,..) via de website verzameld. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Van wie hebben wij persoonsgegevens?

 • Vrijwilligers tekenen een vrijwilligerscontract waarop basale persoonsgegevens staan zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en uit te voeren werkzaamheden.
 • Cliënten van het onafhankelijke Meldpunt Zorg kunnen hun persoonsgegevens invullen op een registratie-/meldingsformulier.
 • Persoonsgegevens die je achterlaat via gangbare kanalen zoals email, telefoon of bij inschrijvingen van activiteiten.

Bewaartijd van jouw persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang de Stichting Samen Onbeperkt bestaat en jij bekend wilt zijn bij ons.
 • Wettelijk zijn wij verplicht (zakelijke) gegevens te bewaren zoals declaraties en facturen in onze administratie.

Maatregelen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens:

 • Onze computers zijn beveiligd met een degelijke virusscanner.
 • Onze computers bevinden zich in een afgesloten ruimte en afgesloten kast.
 • Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken. Indien je klachten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden bij het bestuur van Samen Onbeperkt via email: samenonbeperkt@gmail.nl of via onze coördinator Wiel Buijs, telefoonnummer 06-27494639.