Bezuinigingen gemeente Maastricht

Zoals je wellicht weet is de gemeente Maastricht voornemens om flink te bezuinigen in het Sociaal Domein.Het treft mensen met een beperking en/of mensen met een chronische ziekte. Zo wordt er onder andere gesnoeid in het Mantelzorgcompliment, huishoudelijke hulp, scootmobielen, dagbesteding en vervoer. Het gevolg is een armoedeval en een dreiging van vereenzaming.  Wat ons allen ook zal treffen zijn bezuinigingen in het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties (rubriek Burgerparticipatie). De Stichting Samen Onbeperkt heeft al diverse acties ondernomen zoals interviews op radio/tv en persberichten. Ook is ingesproken tijdens de Stadsronde en er is een petitie aangeboden.In de bijlage ontvang je de petitie en het filmpje waarbij Miranda Wiegers uitleg geeft. https://youtu.be/GzNul_VQYqo

Op 26 augustus is de Raadsronde en op 1 september 2020 wordt het besluit genomen over de bezuinigingen in de Raadsvergadering Tot deze tijd zal de Stichting Samen Onbeperkt diverse acties uitvoeren. Zo zal er op 21 juli een protestactie zijn door scootmobiel gebruikers op de Markt om 14.00 uur. Heb je vragen neem dan contact op met de Stichting Samen Onbeperkt op telefoonnummer 

06-83824685 of per mail samenonbeperkt@gmail.com