Vervoer

Het vervoer van A naar B is niet voor iedereen gemakkelijk.

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om te reizen. Meer over vervoer leest u hier.

Vervoersvoorzieningen

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er verschillende vervoersvoorzieningen. Meer hierover vindt u op de website van de gemeente Maastricht.

 

Vervoer op maat

Wilt u minder dan 16 kilometer reizen?

Dan is vervoer op maat iets voor u. In de regio Maastricht wordt dit verzorgd door Omnibuzz. Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie. Zij zorgen voor uw vervoer, uw vervoerspas, het goed functioneren van de taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten.

Meer dan 16 kilometer reizen? Wilt u bijvoorbeeld een uitstapje maken? Of op familiebezoek ergens in Nederland? Dan kunt u gebruik maken van Valys. Dit is vervoer op maat voor mensen die chronisch ziek of een beperking hebben. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys. Meer informatie leest u op hun website.

 

Reizen met de trein

Er zijn verschillende regelingen voor mensen met een beperking om te reizen met de trein. Op de website van de NS leest u hier meer over. Ook Arriva heeft verschillende mogelijkheden.

 

Auto op maat

Heeft u een auto op maat nodig? Kijk dan op de website van Welzorg of op de website van Bierman. Bij de Zonnebloem kunt u een auto op maat huren. Auto’s op maat worden niet vergoed, dit moet u zelf betalen.

 

Parkeren

Heeft u een beperking waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of rollator? Dan kunt u gebruik maken van een invalidenparkeerkaart. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Daarnaast zijn er in elke gemeente speciale parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. De gemeente heeft deze in kaart gebracht voor Maastricht.

Om ervoor te zorgen dat u altijd een parkeerplek heeft, bijvoorbeeld dicht bij uw woning, heeft u een ‘invalideparkeerplaats op kenteken’ nodig. Dat is een gereserveerde parkeerplaats. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of het aangepaste voertuig met dit kenteken mag hier staan.

 

Scootmobiel

Hier vindt u alle regels rondom het rijden met een scootmobiel.

 

Waar te gebruiken

Met een scootmobiel mag u rijden op de stoep, het voetpad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan. Als bestuurder van de scootmobiel mag u zelf bepalen welke weg het veiligste is. Rijden op autowegen en autosnelwegen is verboden.

 

Verkeersregels

De reguliere verkeersregels gelden ook voor een bestuurder van een scootmobiel. U mag dus ook geen elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers gebruiken of vasthouden tijdens het rijden met een scootmobiel.

 

Maximumsnelheid

Afhankelijk van waar er gereden wordt, zijn er bepaalde maximumsnelheden:

  • Bij het rijden op de stoep, geldt de maximumsnelheid van 6 kilometer per uur.
  • Bij het rijden op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom, geldt de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
  • Bij het rijden op het (brom)fietspad buiten de bebouwde kom, geldt de maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.
  • Bij het rijden op de rijbaan, geldt de maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 

Verlichting

Bij slecht zicht en in het donker is voorlicht en achterlicht verplicht. Dit geldt niet wanneer er op de stoep gereden wordt.

 

Verzekering

Een verzekeringssticker op de achterkant van de scootmobiel is verplicht. Door een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, krijgt u zo’n sticker.

 

Rijbewijs

Er is geen rijbewijs nodig voor het besturen van een scootmobiel.

 

Ontheffing jongeren <16 jaar

Wanneer jongeren onder de 16 jaar een scootmobiel willen besturen, moeten zij een ontheffing aanvragen. Dit kan aangevraagd worden bij de gemeente of provincie.

 

Afmeting scootmobiel

Een scootmobiel mag niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter.

 

Gesloten gehandicaptenvoertuig

Voor het besturen van een gesloten gehandicaptenvoertuig (Canta, Amica, Arola) zijn dezelfde regels als voor een scootmobiel van toepassing.

 

Brommobiel

Een onaangepaste brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig. Behalve wanneer een brommobiel is aangepast voor het gebruik door een bestuurder met een fysieke beperking én deze voldoet aan de afmetingen van een gehandicaptenvoertuig. Brommobielen mogen niet breder zijn dan 1,50 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter.

 

Zonder beperking

Volgens de wet is een scootmobiel een gehandicaptenvoertuig. Echter is het ook toegestaan om gebruik te maken van een scootmobiel wanneer de bestuurder geen beperking heeft.

 

Meldpunt

Heeft u verder nog vragen, loopt u tegen problemen aan of wilt u met iemand praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met het Meldpunt. Bij het Meldpunt zijn ervaringsdeskundigen aanwezig van Stichting Samen Onbeperkt. Wij zorgen voor de juiste cliëntondersteuning. Dat doen we volledig onafhankelijk van de gemeente en we zijn niet verbonden met (zorg)aanbieders. We handelen uitsluitend in uw belang.