Wonen

Een eigen plek om te wonen en te leven.

Dat wil iedereen, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Misschien kunt u door uw gezondheid of sociale problemen niet meer zonder hulp thuis wonen. Dan is een aanpassing nodig of ondersteuning. Een andere woonvorm kan ook een oplossing zijn. Hieronder leest u meer hierover.

Vragen over aanpassingen en ondersteuning

Wilt u weten welke oplossingen er zijn voor uw hulpvraag rondom wonen? Kijk dan op de website van de gemeente voor meer informatie

 

Woonvormen

Een aangepaste woning is soms niet voldoende. Dan is een andere woonvorm de oplossing. Hieronder vindt u enkele voorbeelden in de regio Maastricht. De lijst is niet compleet, maar geeft u wel een beeld van de mogelijkheden.

  • Fokus heeft aangepaste huurwoningen en verleent assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen.
  • Stichting Gehandicaptenzorg Limburg helpt mensen met hersenletsel in de chronische fase. Ze hebben 31 woonbegeleidingscentra en activiteitencentra door heel Limburg.
  • Radar biedt beschermd wonen in een woonvorm met 24-uurs begeleiding tot zelfstandig wonen met Digihelp voor digitale hulpverlening op afstand.
  • Maasveld De meeste bewoners van Maasveld hebben niet alleen een verstandelijke beperking, maar zijn ook lichamelijk bepekt en/of hebben psychiatrische of gedragsproblemen. Wonen bij Maasveld kan op een mooi terrein met moderne en ruime woningen. Daarnaast heeft Maasveld een aantal woningen in de wijk Heugem.
  • Philadelphia heeft een divers aanbod op het gebied van wonen. Op locatie met een beetje of intensieve ondersteuning. Op een eigen kamer of appartement met een gezamenlijke huiskamer. Ondersteuning terwijl hij of zij gewoon thuis woont, is ook mogelijk.
  • Talent  biedt begeleiding bij zelfstandig wonen en in een beschermde omgeving.
  • The Masters is een woonvoorziening voor ‘anders’ ontwikkelde jongeren en studenten. Wonen bij het werk, eigen regie, zelfstandigheid, vrijheid en participatie staan bij deze woonvorm centraal.

Aanleunwoning, verzorgingshuis, verpleeghuis

Is een aanleunwoning, verzorgingshuis of verpleeghuis iets voor u? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie vindt u op hun website www.ciz.nl

 

Woonlasten

Soms zijn de woonlasten te hoog. Als u een zelfstandige woonruimte huurt en de huur niet kunt betalen, kan het zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Kijk hiervoor op de website van Sociale Zaken.

 

Meldpunt

Heeft u verder nog vragen, loopt u tegen problemen aan of wilt u met iemand praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met het Meldpunt. Bij het Meldpunt zijn ervaringsdeskundigen aanwezig van Stichting Samen Onbeperkt. Wij zorgen voor de juiste cliëntondersteuning. Dat doen we volledig onafhankelijk van de gemeente en we zijn niet verbonden met (zorg)aanbieders. We handelen uitsluitend in uw belang.