Zorg

Rondom de zorg zijn drie wetten het belangrijkste.

Meer informatie vindt u hieronder.

Wmo

Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vindt u op onze speciale pagina.

 

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening. Zorgkantoren zorgen voor de indicatie en de juiste langdurige zorg. Voor de gemeente Maastricht is dat CZ. Als u een indicatie heeft gekregen, kunt u kiezen voor zorg in natura door een zorgaanbieder of een Persoonsgebonden budget.

 

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) voorziet in alles waar de Wmo en Wlz niet in voorziet. Dit is dus alleen verzorging en verpleging. Een aanvraag hiervoor doet u bij uw eigen zorgverzekering. De indicatie wordt vervolgens uitgevoerd door een verpleegkundige niveau 5 van een instelling naar keuze. Deze wordt om de twee jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland

 

Mantelzorg

Als iemand uit uw omgeving voor u zorgt, noemen we dat mantelzorg. Is er niemand beschikbaar? Dan zijn er vrijwilligers die deze mantelzorg graag doen. Zij zijn te vinden via verschillende organisaties, gebundeld in Zorgsaam: Horizon, Rode Kruis, Toon Hermanshuis, Stichting Samen Onbeperkt, In de Rooden Leeuw, Radar, Trajekt, Steunpunt Mantelzorg Zuid, De Zonnebloem en Humanitas.

 

Meldpunt

Heeft u verder nog vragen, loopt u tegen problemen aan of wilt u met iemand praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met het Meldpunt. Bij het Meldpunt zijn ervaringsdeskundigen aanwezig van Stichting Samen Onbeperkt. Wij zorgen voor de juiste cliëntondersteuning. Dat doen we volledig onafhankelijk van de gemeente en we zijn niet verbonden met (zorg)aanbieders. We handelen uitsluitend in uw belang.